0
Košarica

Nema proizvoda u košarici

Politika privatnosti

Ova pravila zaštite privatnosti odnose se na svakoga tko se u skladu s uporabom internetskog butika AMAREEN (www.amareen.hr) smatra korisnikom, uključujući podstranice. Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja upotrebljava ili posjećuje internetski butik AMAREEN. Uporabom internetskog butika AMAREEN korisnik potvrđuje da se slaže s Pravilima o privatnosti.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U internetskom butiku AMAREEN (dalje u tekstu: prodavatelj) poštujemo vašu privatnost i vaše ćemo osobne podatke rabiti isključivo u navedene svrhe. Vaše osobne podatke pažljivo ćemo štititi u skladu sa zakonodavstvom koje uređuje zaštitu osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka te ukidanju Direktive 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2016/679), Zakon o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-2), Politika privatnosti i interni akti prodavatelja).

Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka koji se obrađuju u skladu s ovim pravilima jest AMAREEN, Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slovenija, Europa, porezni broj SI98130161 (društvo je porezni obveznik), matični broj 8657122000, upisano pri Okružnom sudu u Ljubljani 9. 6. 2020, broj upisa društva u sudski registar Srg 2020/15572, poslovni račun otvoren kod SKB BANKE d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, Slovenija, IBAN SI56 0310 4100 0830 772, BIC (SWIFT) SKBASI2X.

Prijenos osobnih podataka trećim stranama

Prodavatelj se obvezuje da će prikupljeni osobni podaci biti upotrijebljeni u skladu s ovim Pravilima o privatnosti, da vaše osobne podatke neće prodati ili na bilo koji drugi način prenijeti trećim stranama, osim u zakonski određenim slučajevima i u slučaju elektroničkih vijesti.

Za slanje elektroničkih vijesti prodavatelj se koristi internetskom platformom AMAREEN na kojoj su pohranjeni osobni podaci za slanje elektroničkih vijesti, i to sljedeći osobni podaci: adresa e-pošte, ime i prezime. Internetski butik AMAREEN u svojim Uvjetima poslovanja i Politici privatnosti osigurava poštovanje pravila iz Uredbe (EU) 2016/679 i potvrđuje da je hosting za njihove usluge certificirani centar za pohranu podataka koji se nalazi u Francuskoj (Europska unija). Centar za pohranu podataka ima sigurnosni certifikat za pohranu informacija (ISO 27001).

Vrste osobnih podataka i svrhe njihove obrade

Uvijek možete dobrovoljno odlučiti kada i kako želite stupiti u kontakt s prodavateljem (osobno, telefonski, elektroničkom poštom, digitalnim društvenim mrežama ili putem mrežnih obrazaca). U sklopu te svrhe prikupljaju se i obrađuju ponajprije sljedeći podaci: adresa e-pošte, ime, prezime, tvrtka, porezni broj, adresa, mjesto, poštanski broj i telefonski broj. Za pojedine svrhe mogu se prikupljati i obrađivati i ​​dodatni podaci, što je u nastavku navedeno za svaku pojedinu svrhu.

Prodavatelj ne provodi profiliranje pojedinaca ili isključivo automatizirano donošenje odluka koje bi imale pravne učinke u odnosu na vas ili bi na drugi način znatno utjecale na vas.

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

U svrhu ispunjavanja narudžbe:

Prodavatelj će osobne podatke upotrebljavati isključivo za potrebe ispunjavanja narudžbe (slanje informativnog materijala, ponuda, predračuna, računa) i druge komunikacije s kupcem. Korisnički podaci ni pod kojim uvjetima neće se prenositi ​​neovlaštenim osobama. Ukoliko korisnik izvrši narudžbu u internetskom butiku AMAREEN, automatski se prijavljuje i na elektroničke newslettere.

Za zaštitu osobnih podataka odgovoran je i korisnik osiguravajući sigurnost svojega korisničkog imena i lozinke te odgovarajuću programsku (antivirusnu) zaštitu svojeg računala.

Informiranje o ponudi proizvoda i aktualnom sadržaju koji je povezan s uslugama (Prijava na elektroničke vijesti):

U internetskom butiku AMAREEN možete se pretplatiti na primanje obavijesti i informacija o našim proizvodima i aktualnom sadržaju koji ćemo objaviti u internetskom butiku AMAREEN. U tu svrhu prodavatelj vas može obavijestiti o vijestima iz svoje ponude proizvoda, o mogućim akcijama ili o nagradnim igrama koje su izravno povezane s prodavateljem.

Informiranje o ponudi proizvoda i aktualnom sadržaju možemo provoditi putem sljedećih komunikacijskih kanala: elektroničke pošte, Facebooka i drugih društvenih mreža.

Ti podaci obrađuju na temelju vaše suglasnosti pri čemu suglasnost za primanje reklamnih poruka u bilo kojem trenutku možete opozvati. Dodatne informacije o vašim pravima u vezi s izravnim informiranjem na raspolaganju su vam u točki „Vaša prava“.

Uspješnost, učinkovitost i sigurnost rada informacijskih sustava te web-stranice:

Svaki put kada posjetite AMAREEN internetski butik, na internetskom poslužitelju automatski se pohranjuje dnevnička datoteka internetskog poslužitelja (npr. IP broj – broj koji identificira pojedino računalo ili drugi uređaj na internetu, inačica preglednika, posjećena podstranica, vrijeme i trajanje posjeta itd.). U sklopu te svrhe internetski butik AMAREEN upotrebljava kolačiće čija je priroda detaljnije predstavljena u Politici uporabe kolačića u internetskom butiku AMAREEN. Te podatke obrađujemo u svrhu vođenja statistike posjeta internetskom butiku AMAREEN za osiguravanje sigurnosti informacijskih sustava.

Za praćenje uporabe internetskog butika AMAREEN služimo se alatom Google Analytics. Internetskom analitikom koristimo se u vlastite svrhe i ona je ključna za planiranje poboljšanja internetskog butika AMAREEN. U postavkama usluge onemogućili smo bilo kakvo dijeljenje podataka s Googleom, ostalim Googleovim uslugama te trećim stranama. Za veću privatnost uključena je i anonimizacija IP adresa.

Podatke prikupljene na taj način prodavatelj obrađuje sa svojim zaposlenicima, pri čemu ih ne obrađuje odvojeno i ne povezuje s drugim podacima.

Društvene mreže, internetske usluge i srodni dodaci

Prodavatelj u internetskom butiku AMAREEN upotrebljava dodatke Facebook i Instagram, koji vam omogućuju primjenu funkcija tih društvenih mreža ili ponuditelja sadržaja (poput lajkanja, objavljivanja poruka, povezivanja, dijeljenja i objavljivanja sadržaja, gledanja videozapisa, pregledavanja karata i određivanja lokacije prodavatelja).

U slučaju uporabe dodataka uspostavlja se izravna veza s poslužiteljima tih društvenih mreža ili s pružateljima usluga. Dio podataka o korištenju uslugama putem stranice kojom upravlja prodavatelj dijeli se s pružateljima tih usluga i, ovisno o postavkama, može se obrađivati ​​u daljnje svrhe, uključujući oglašavanje i izravni marketing. Ovisno o postavkama pri uporabi tih pojedinih društvenih mreža, dio vaših osobnih podataka prenosi se i u pojedinu društvenu mrežu (na primjer, adresa e-pošte, vaš identitet unutar pojedine društvene mreže, IP adresa, vaša lokacija, popis prijatelja i slično).

Detaljnije informacije o svrhama i opsegu obrade osobnih podataka od strane ponuditelja tih stranica možete dobiti izravno od pružatelja tih usluga, upravitelja tih društvenih mreža ili izravno u okviru tih društvenih mreža.

Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu vaših osobnih podataka unutar prethodno navedenih društvenih mreža, internetskih usluga i svih s njima povezanih web-mjesta

Korisnici podataka

Svi podaci prikupljeni na temelju prethodno navedene pravne osnove upotrebljavat će se u svrhu zbog koje su prikupljeni i neće se preneseni ​​trećim stranama bez vašeg pristanka.

U sklopu njihovih nadležnosti i zadataka vaši će se osobni podatci otkriti sljedećim korisnicima podataka:

  • zaposlenicima prodavatelja,
  • pružatelju poštanskih usluga (ime, prezime, adresa),
  • pružateljima usluga informacijske tehnologije u okviru upravljanja i održavanja softvera i hardvera,
  • administratoru ili skrbniku internetskog butika AMAREEN, Facebooka ili drugih društvenih mreža,
  • državnim tijelima koja nadziru naše poslovanje prema njihovim sektorskim zakonskim ovlastima.

Prodavatelj posebnu pozornost posvećuje odabiru i nadzoru ugovornih partnera koji djeluju kao obrađivači osobnih podataka u slučajevima kada je za obavljanje njihove usluge potreban pristup osobnim podacima. Ugovorni obrađivači obvezni su slijediti naše upute, a njihova adekvatnost za provođenje tretmana podliježe našim periodičnim pregledima. Ugovorni obrađivači ne smiju obrađivati ​​vaše osobne podatke u druge svrhe, a nakon ispunjenja svrhe obrade ili na kraju ugovornog odnosa podaci će se izbrisati .

Prodavatelj se obvezuje da vaše osobne podatke prikupljene za vlastite potrebe neće prosljeđivati ​​ili prenositi u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju.

Razdoblje pohrane

Prodavatelj osigurava da se vaši podaci pohranjuju samo onoliko dugo i u opsegu koji je potreban da se ispuni svrha zbog koje su pojedini podaci prikupljeni i dalje upotrijebljeni ili do isteka zakonom propisanog razdoblja čuvanja. Razdoblje pohrane osobnih podataka razlikuje se na temelju kriterija pojedine kategorije osobnih podataka te svrha obrade.

Vaši podaci za kontakt u svrhu informiranja o ponudi usluga (Prijava na elektroničke vijesti) čuvaju se i obrađuju do opoziva. Podaci o vašoj suglasnosti čuvaju se do kraja kalendarske godine nakon isteka 5 godina od opoziva privole.

Osobni podaci koji se prikupljaju na temelju propisa pohranjuju se u skladu sa zakonodavstvom koje uređuje njihovo prikupljanje. Nakon isteka zakonskog razdoblja pohrane podaci se brišu.

Način zaštite vaših podataka

Prodavatelj se obvezuje čuvati osobne podatke koje nam dostavite, a osim toga prodavatelj će učiniti sve da zaštiti osobne podatke od bilo kakvih kršenja i zlouporabe. Osobne podatke čuvamo u računalnom obliku. Naši računalni sustavi zaštićeni su tehničkim i organizacijskim mjerama koje sprečavaju nenamjerno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjenu te neovlašteno otkrivanje ili pristup vašim osobnim podatcima.

Prava pojedinaca 

Prodavatelj jamči ostvarivanje svih vaših prava koja vam pripadaju u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Ako ste mlađi od 15 godina, ne možete dati valjanu privolu za obradu vaših osobnih podataka. U tom slučaju jedan od roditelja ili skrbnik mora pristati na obradu vaših osobnih podataka.

U skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku opozvati danu privolu, zatražiti uvid, ispravak, ograničenje obrade ili brisanje osobnih podataka, i to tako da nas o tome obavijesti pismenim putem, poštom na adresu AMAREEN, Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slovenija, Europa ili putem e-adrese hello@amareen.hr. Na navedene adrese može podnijeti i prigovor u vezi s obradom njegovih osobnih podataka.

Odjava od primanja elektroničkih vijesti:

Ako više ne želite primati elektroničke vijesti e-poštom, možete se odjaviti uporabom poveznice za automatsku odjavu u svakoj elektroničkoj vijesti ili nam poslati e-poštu sa sadržajem “ODJAVA” na e-adresu: hello@amareen.hr. Prigovor u vezi s obradom njegovih osobnih podataka pojedinac može podnijeti i izravno nadzornom tijelu, tj. Povjereniku za informiranje Republike Slovenije.

Postupanje u slučaju kršenja pravila 

U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka prodavatelj će odmah poduzeti sve odgovarajuće mjere za zaštitu prava i interesa pojedinca, u skladu s važećim zakonom i Uredbom (EU) 2016/679.

Kontakt 

Na pitanja o povjerljivosti vaših podataka, načinu prikupljanja i obrade podataka ili vašim zahtjevima za ostvarivanje prava u vezi s vašim podacima odgovorit će odgovorna osoba kod prodavatelja:

  • elektronička adresa: hello@amareen.hr,
  • telefonski broj: 00386 31 345 000.

VALJANOST

Politiku privatnosti prema potrebi ćemo dopunjavati, o čemu ćemo vas odgovarajuće obavijestiti.

Politika privatnosti prodavatelja objavljena je u internetskom butiku AMAREEN i vrijedi od 1. studenoga 2020. nadalje.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Prodavatelj se potrudi kako bi osigurao da su informacije objavljene na internetskog butiku AMAREEN ažurirane i točne. Međutim, značajke proizvoda, vrijeme isporuke ili cijena mogu se tako brzo promijeniti da internetski butik AMAREEN ponekad ne uspije ispraviti informacije na web-mjestu. U tom slučaju, prodavatelj će obavijestiti kupca o promjenama i omogućiti mu da otkaže narudžbu ili promijeniti naručene robe.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Zadržavamo pravo onemogućiti internetski butik AMAREEN ili onemogućiti pristup internet stranici zbog tehničkih ili drugih problema i održavanje, što također znači onemogućavanje ili ometanje korištenja internetskog butika. U slučaju tehničkih problema na web stranici, zadržavamo pravo otkazati izdane narudžbe na koje je utjecala tehnička pogreška. U slučaju otkazivanja narudžbe čim prije ćemo vas obavijestiti o koracima koje trebate i možete poduzeti. Morate osigurati da je oprema (Antivirus, itd.) adekvatno zaštićena od pristupa i korištenja web stranice.

Korisnik mora osigurati odgovarajuću sigurnost i povjerljivost podataka koji se koriste za prijavu na internetskog butik AMAREEN (adresa e-pošte, lozinka).

PRITUŽBE I SPOROVI

Pritužba se podnosi e-poštom  reklamacije@amareen.hr  ili običnom poštom na adresu za kontakt prodavatelja: AMAREEN, Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slovenija, Europa. Postupak rješavanja pritužbi povjerljiv je i obuhvaća: primanje pritužbe, pregled pritužbe, rješavanje pritužbe i odgovaranje kupcu u vezi s pritužbom. Prodavatelj će, u najkraćem mogućem roku ili najkasnije u roku od osam (8) dana od primitka pritužbe potvrditi kupcu da je primio pritužbu, koliko će je dugo rješavati i stalno ga obavješćivati o tijeku postupka.

Prodavatelj je svjestan da je bitna značajka potrošačkog spora, barem što se tiče sudskog rješavanja, njegov nesrazmjer između ekonomske vrijednosti zahtjeva i troškova koji nastanu u rješavanju samog spora. To je ujedno i glavna prepreka da kupac ne pokrene spor na sudu. Zato nastojimo na najbolji mogući način sve sporove riješiti sporazumno. Ako sporazum neće biti moguć, za sporove je nadležan stvarno nadležan sud u Ljubljani, Sloveniji i Europi. 

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Prodavatelj nastoji sve sporove riješiti sporazumno. Prodavatelj nudi mogućnost izvansudskog rješavanja sporova i drugih pravnih lijekova primjenjivih na tvrtke te njihovu dostupnost sukladno ZVPot-1-u. Pristup internetskoj platformi za rješavanje potrošačkih sporova dostupan je putem poveznice: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

U skladu sa zakonskim normama, prodavatelj ne priznaje nijednog pružatelja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkog spora koji bi kupac mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova (dalje u tekstu: ZIsRPS).

Domžale, 22. 2. 2023.

Prijavite se za naš newsletter i ostvarite 5% popusta na kupnju u roku od 24 sata.

#Amareen na instagramu

Brza dostava

Za 2 – 5 radnih dana.

Jamstvo na zadovoljstvo

Ako se predomislite u vezi s kupnjom, možete vratiti proizvode u roku od 14 dana.

Sigurna kupnja

Svi su podatci kod nas sigurni.

Besplatna dostava

Narudžbe iznad 70,00 EUR (527,42 kuna) besplatno dostavljamo na vašu adresu.